kookv | thái giám của hoàng thượng Kim

Giới thiệu truyện:

hiện đại. ngọt ngược, xôi thịt các thứ là phải đầy đủ . "Thái giám... trẫm cũng yêu ngươi." . #57 THUỘC THỂ LOẠI BTSFANFIC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: