kookv-chú em; 아저씨

Giới thiệu truyện:

"chú em ơi chú em" "sao mà gọi nhiều thế!" "em muốn ăn kem, chú dẫn em đi đi!" "thế để anh cho ăn cái kem này ngon hơn" another name: ajeossi(아저씨) (beetle collection) start(스타트): 31.3.20 #9 kookv 24.5.20 #1 kook 23.1.21

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: