[KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi Truyện[Drop dài hạn]

Giới thiệu truyện:

" Hoàng Thiên Hậu Thổ Tại Thượng... Cả đời này, con chỉ yêu có mình nàng..." "Mong Thiên Thổ chứng giám...Con tuyệt đối không hai lòng, mãi thủy chung, sắc son cùng nàng" .... "Hoàng Thiên Hậu Thổ Tại Thượng... Con nguyện cùng chàng ấy tay trong tay...cùng nhau đi hết quãng đường này..." "Cùng chàng vượt gian nan, thử thách... Chỉ cần được bên cạnh chàng ấy, con nguyện làm tất cả... Xin Thiên Thổ chứng giám"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: