[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

Giới thiệu truyện:

Agatsuma Zenitsu được quỷ nuôi lớn. Con quỷ đó rất tốt bụng. Nó dạy cho Zen rất nhiều thứ. Có một thứ mà quỷ bà bà bắt Zen phải học thật tốt - Đó là Quỷ Tức. Bà nói:" Hãy dùng nó để thiến những thằng nào định 'thịt' mày, con trai cưng của ta !" Zenitsu : "!!!" Lưu ý: Truyện có thành phần OOC, BL

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: