KINH LĂNG NGHIÊM

Giới thiệu truyện:

Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa. (Trọn bộ 10 quyển) Dịch sang cổ văn: Pháp sư Cực Lượng ở Thế Kỷ 7-8 Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận Dịch nghĩa: 5/8/2016 ◊ Cập nhật: 1/28/2018 Nguồn: daitangkinh.net

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: