KÍ ỨC CỦA 1 NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307 - Chiến trường K

Giới thiệu truyện:

Theo ghi chép của CCB Võ Văn Hà Nguồn: Internet A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn E: trung đoàn F: Sư đoàn A trưởng: tiểu đội trưởng, B trưởng (Btr), B phó: trung đội trưởng, trung đội phó... BB: Bộ binh, eBB: e bộ binh...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: