[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặng

Giới thiệu truyện:

"A lover in need is a lover indeed." Drabbles. GoYuu. Angst. Fluff. AU. Và vài câu chuyện tùy hứng khác. Song List. Colors - Dean Done for Me - Charlie Puth Từ ngày em đến - Da Lab Note. 12.04: Released. 12.20: 1k views - 243 likes. 12.31: 3k views - 672 likes. 01.11: 5k views - 1k likes.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: