JEON JUNGKOOK | Thiên Mệnh ( Phần 2 )

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Thiên Mệnh ( Phần hai ) Tác giả: Jolimeson ( naneunjojo ) ‼️ LƯU Ý: Đây là phần thứ hai, bạn nào chưa đọc phần một thì tìm @Jolimeson để đọc nhé^^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: