[ JENSOO ] Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Giới thiệu truyện:

Kim Jisoo cậu là một người lạnh lùng khó gần chưa bao giờ biết cảm giác yêu là gì. Suốt ngày chỉ công việc xong rồi về nhà, hai việc này nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại một cách vô vị. Cái gì đến rồi thì nó cũng sẽ đến việc của cậu là phải nắm bắt và giữ nó. Kim Jennie một cô gái luôn sống lạc quan. Cô từng chịu tổn thương nên không muốn yêu một ai chỉ muốn sống theo ý của mình tận hưởng nó. Rồi họ gặp nhau.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: