[IZ*ONE] IG SCHOOL

Giới thiệu truyện:

" Mười năm nữa chúng ta sẽ thế nào đây? " " Đứa thì muốn làm bác sĩ, đứa thì cảnh sát, không đứa nào muốn trở về làm chúng ta bây giờ à " Tiếp tục ngẫu hứng T5, T7

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: