Huyền Thiên full

Đăng bởi: pykarai

Cập nhật: 04-02-2013

Tag:#thiên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, Âm Dương Niết Bàn xưng bá, Huyền Thiên Chân Kinh độc tôn! Phân chia cảnh giới: Tinh giả, Tiên Thiên, Thần Đạo... Mỗi cảnh giới chi làm chín cấp, từ cấp một tới cấp chín. Trên Thần Đạo còn là bí ẩn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: