Hợp Đồng Tình Dục ( Đam Mỹ)

Đăng bởi: Arien502

Cập nhật: 28-12-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hiện Đại - Cao H- Hắc Tác Giả : Arien502. Truyện chỉ được viết và đăng duy nhất trên Wattap tại nhà Arien502. Tất cả những bản chuyển ver, reup, truyện được đăng trên các trang truyện khác, truyện được làm thành clip trên YouTube.....Đều chưa được sự cho phép của tác giả. TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ QUÂN TRỘM CẮP, QUÂN 🐶 KHỐN NẠN. ĐẦU KHÔNG CÓ NÃO CHUYÊN RÌNH MÒ TRỘM CẮP CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC. AI ĂN CẮP TRUYỆN CỦA TA, KẺ ĐÓ TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: