[Homicidal Liu X you] "Blood Love"-Phần 1

Giới thiệu truyện:

"Tôi ko thích em, tôi ko thương em, tôi cũng ko yêu em, những từ đó ko đủ để tôi có thể nói lên tình cảm mà tôi dành cho em"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: