Hồi ký chiến trường K

Giới thiệu truyện:

Hồi ký chiến trường K của bác CCB: binhyen1960. Những dòng hồi ký ám ảnh... Nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.net Hiện đã có phiên bản blog giúp theo dõi thuận tiện hơn: https://hoikychientruong.blogspot.com A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn E: trung đoàn F: Sư đoàn A trưởng: tiểu đội trưởng, B trưởng (Btr), B phó: trung đội trưởng, trung đội phó...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: