[Hoàn] Đế quốc đệ nhất sủng hôn 帝国第一宠婚

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lương Lạc Sanh Edit: Tử Miêu Beta: Anh (chương 81 - 141) Tui hy vọng các bạn sẽ không hỏi về chuyện chuyển ver nữa. Tui k đồng ý đâu. Nếu có thấy bản chuyển ver tui sẽ xóa truyện ngay nên mong k ai làm điều này. Cám ơn nhìu nhìu Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com/search/label/Tương%20lai%20%2F%20Vị%20lai?updatedmax=2018-03-22T18:24:00%2B07:00&max-results=20&start=3&by-date=false&m=1 Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cơ giáp, sủng văn, 1x1, HE Bản gốc: 253 chương + 0 phiên ngoại Nhân vật chính: Xích Linh x Sa Nặc Nhân và các nhân vật khác :))) Truyện lần đầu tiên làm, chưa có sự cho phép của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: