Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám (Đam Mỹ - Np)

Đăng bởi: nyannyan142

Cập nhật: 02-05-2021

Tag:#giai#gioi#np#tri#đam


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, vì đỡ một kiếm cho hoàng thượng bị xuyên đến thế kỉ 21 năm 2025. Xã hội đa phu đa thê, liệu một kẻ suốt đời không nghỉ tới chuyện kết hôn có thể thích nghi với văn hóa hiện đại ???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: