Hành trình ép tinh của hồ ly tinh

Giới thiệu truyện:

Tác giả:Nãi Thu Thu *Văn án: Hồ Ly là một con tu hành trăm năm hồ ly tinh, vì đề cao tu vi trói định hệ thống, xuyên qua với thế giới vô biên. Ở người khác nghịch tập, vả mặt, xoay người thời điểm, nàng mục đích thực đơn thuần -- Ngủ nam nhân! Ngủ các loại chất lượng tốt nam nhân! Ngủ phục bọn họ! Làm cho bọn họ ở trên giường, văn phòng, phòng tắm, đem nóng bỏng nùng tinh toàn bộ bắn cho nàng... Dùng ăn chỉ nam: Cốt truyện cùng thịt tề phi, không biết xấu hổ, vui sướng ăn thịt ( cầu cất chứa, cầu chú ý, sao sao kỉ ) Cái thứ nhất thế giới: Lão cán bộ ảnh đế X mười tám tuyến lỏa thế Giản thể bản cao H mau xuyên nữ tính hướng *** Converter: vespertine

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: