[ GL - MA ] Dục. - Nghịch Tuyết.

Giới thiệu truyện:

Truyện có yếu tố cưỡng hiếp, giết người, bạo lực được miêu tả rõ ràng. Không thích vui lòng click back. Không phải warning MA nào cũng có nghĩa là H. Truyện viết vì sở thích, và phát triển lối văn. Vui lòng không đặt nặng vấn đề tâm lý.

Danh sách chương: