[GL & BL] Linh hồn

Giới thiệu truyện:

Bộ truyện thứ 2 của mị, tuy bộ trước vẫn chưa hoàn, cơ mà ngứa tay quá rồi, mị sẽ cân 2 bộ cùng lúc luôn

Danh sách chương: