[Full Edit] Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn Vãn

Đăng bởi: ndmot99

Cập nhật: 21-07-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Toàn quân thiên hạ (宫闱血: 还君天下) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: đã hoàn Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Design: Chopper57 Độ dài: Quyển 1: 60 chương; Quyển 2: 11 chương + 1 Kết thúc Nguồn tham khảo tiếng Trung: https://www.bhzw.cc/book/56/56584/index.html . . . . . Hoàn 03/06/2019

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: