FIRST ー jeongmin

Giới thiệu truyện:

jeongmin; đường tình của jeongyeon đã có một bước ngoặt thật bất ngờ. ✦ [bản dịch đã có sự cho phép của tác giả]. ❭ transfic / poegyein dịch.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: