[Fictiongirl] Thầy ơi! Em Yêu Anh

Đăng bởi: SuWon9395

Cập nhật: 01-04-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Au: SuWon9395 Pairing: Suga x Fangirl ---> Fic hư cấu ---> Fic là lời chuộc lỗi vì đã không thể bảo vệ hơn 40 đứa con tinh thần của mình :( *** Có lẽ mọi người đã đọc Fic "Thầy ơi! Em Yêu Anh" lần trước, nhưng fic đã bị *người xấu* xóa đi và au không khôi phục được cũng không có thời gian viết lại, nhưng may mà nó vẫn nằm trong danh sách đọc nên au có thể cấp lại màn hình cho những bạn chưa đọc có thể vào đọc nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: