[ Fanfiction 12 chòm sao ] Cái giá của anh hùng

Giới thiệu truyện:

Căn nguyên là linh hồn của thế giới Căn nguyên không phân biệt thiện ác, chủng tộc .... chỉ làm mọi thứ, loại bỏ tất cả mối nguy đe doạ đến sự sống của hành tinh Căn nguyên muốn tuyệt diệt loài người. Và con người lại phản kháng bằng những ý nghĩ điên rồ Rằng chúng sẽ chém hạ thánh thần, huỷ bỏ căn nguyên.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: