FANFIC CFS BoZhanBo 2

Giới thiệu truyện:

Nơi giao lưu, bày tỏ quan điểm giữa các readers và các authors yêu thích couple Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến và những CP khác của Trần Tình Lệnh Nhà mới cập nhật: 26/05/2020

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: