[ Emlyn x Horoscope ] Lời Xin Lỗi Từ Bóng Đêm

Giới thiệu truyện:

Lần đầu gặp, cô nói anh không xứng đáng.... Lần thứ hai...mà thôi keme đi, đéo được spoil Thế nhá, tự vào đọc. Mà nói trước là 90 phần trăm nữ chính sẽ làm tan nát trái t(r)ym nam chính đó

Danh sách chương: