[Edited] Điện hạ bắt ta trả trong sạch lại cho hắn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Editor: Miri Tình trạng: ? Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ thụ, Ngọt, Cung đình hầu tước, HE, 1v1 [Ở lì trong nhà bị đồn khát máu, ngồi tự viết đam mẽo vương gia công x Thích phá rối quân tử tướng quân sau đó trở thành phản thần thụ] Bản Trung: 27/7/2020 - ? Bản Việt Edit: ╮(╯_╰)╭ Lời Editor: - Truyện đã 100 chương, đọc có nhiều điểm không hài lòng về pacing, nhất là với một truyện dài gần 500k chữ này thì không đảm bảo theo. Vẫn câu nói cũ: chờ Hoàn đã, drop sẽ báo.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: