[Edited] [Đam Mỹ] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Tàn Dương Phi Tuyết Nguồn QT: QT đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn 70 chương Tình trạng bản dịch: Đã xong. Đang beta lại. Đây là một cuộc "đại trùng tu". Tui đọc mà thấy ngày trước mình lậm QT thật đó, sao mọi người nuốt được bản edit sứt sẹo như vầy chứ... *toát mồ hôi*. Editor: Cu Thể loại : Nguyên sang, thuần ái, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng. Chủ thụ, nhẹ nhàng. Bản edit chỉ được post duy nhất tại đây và Quỷ Hỏa: https://quyhoasite.wordpress.com/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: