[Edit] Xuyên sách: Tôi bị nam chính cao lãnh coi trọng rồi - Hi Nguyệt Công Tử

Giới thiệu truyện:

📖Hán Việt: Bị cao lãnh nam chủ khán thượng liễu [ xuyên thư ] Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑 📝Converter: Mèo Lười Cận Thị Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/bi-nam-chu-cao-lanh-coi-trong-roi-xuyen--W5Hc_VS4CH2LMyt6 🍃Tình trạng: convert hoàn Edit: đang lết Độ dài: 87 chương 📅Lịch đăng: 2-3 chương/tuần 🐾Ngày đào hố: 17.04.2020 Ngày lấp hố: ....... 🍃Thể loại: Xuyên sách, Ngọt sủng, Thanh xuân vườn trường, Tình cảm, Hiện đại, Nữ phụ, Đô thị, Nguyên sang, HE, 1vs1 ✌Bộ truyện thứ hai edit _________________ ❗Lưu ý: 1. Truyện edit phi lợi nhuận và chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác hay chuyển ver 2. Truyện edit có thể không chính xác được 100%

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: