[Edit] Vượt rào trêu chọc - Phó Cửu

Đăng bởi: Pong6813

Cập nhật: 02-04-2021

Tag:#hiendai#sung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên Hán Việt : Việt Giới Chiêu Nhạ Tác giả : Phó Cửu Tình trạng : Còn tiếp Edit, beta : team Khinh Thiên Edit bìa : Tịch Thể loại : Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, 1&1, Nữ chủ Mới gặp, Ôn Huyền liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục đại đội trưởng. Sáp lại, nước miếng, ham muốn, nắm lấy. Ôn Huyền : Hử? Như thế nào mới có thể tán được anh? Là muốn bỏ vào bao tải bắt đi hay là dùng lời ngon tiếng ngọt? Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói : Cô là đại minh tinh lớn, tôi chỉ là đội trưởng một khu không người, chim không thèm ị. Cô nhìn trúng tôi cái gì? Ôn Huyền : Em thích xem anh chống đối em như thế nào. Lục Kiêu nghẹn lời. Gương mặt nhăn nhó, vô tình chạy lấy người : Không biết xấu hổ, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh : Tâm huyết dâng trào? Ôn Huyền : Trăm phương ngàn kế. [ Đại đội trưởng khu không người và đại minh tinh tuyệt mỹ, nữ chính có khuynh hướng phản xã hội, hai người đều là đại lão, toàn văn đều ngọt.]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: