[EDIT]Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Thủy Mật Đào Vị

Giới thiệu truyện:

📖 Hán Việt: Cố chấp thiếu niên hắn trang ngoan gạt ta [showbiz] Tác giả: Thủy Mật Đào Vị Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑 📝 Converter: ╮( ̄︶ ̄)╭ Nguồn convert: Wikidich https://wikidich.com/truyen/co-chap-thieu-nien-han-trang-ngoan-gat-t-XpKeslS4CCAUpcFu?fbclid=IwAR2nbn_CwHd5ysGXxvExL3-t4wRlinWcQmieGhD6hkfRNd26DgtgE6bNjFc 🍃 Tình trạng: convert hoàn Edit: đang lết Độ dài: 61 chương 📅 Lịch đăng: 2-3 chương/tuần 🐾 Ngày đào hố: 04.05.2020 Ngày lấp hố: ..... 🍃 Thể loại: Xuyên sách, Ngọt, Tình cảm, Hiện đại, HE, 1v1, Nguyên sang, Đô thị, Giới giải trí, Xuyên sách, Tình chị em Bộ truyện thứ ba edit 💋 _____________ ❗Lưu ý: 1. Truyện edit phi lợi nhuận và chưa xin phép tác giả, vui lòng không chuyển ver hay mang đi nơi khác 2. Truyện edit có thể không chính xác 100%

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: