[Edit - On-going] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Giới thiệu truyện:

Thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, không gian tùy thân, cường cường, 1 thụ x 2 công, huynh đệ, HE... Tình trạng edit: đang tiến hành

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: