[Edit] Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Quyển Quyển Thể loại: hiện đại, 1v1, cao H (69.96% là thịt... ), song tính sinh tử. ( mỗi người một sở thích nên đừng kì thị nhau nhé) Bản Raw & QT: Hoàn ( 30 chương ) Bản edit: Đang tiến hành. Char: Phúc hắc trung khuyển công (Lăng Tỉ) x Cao lãnh tinh anh thụ (Chu Lộ)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: