[ Edit ] Mau xuyên nữ phụ: Nam thần, cầu anh đừng hắc hoá _Quyển 1_

Giới thiệu truyện:

🥨Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần cầu nhĩ biệt hắc hóa! 🥨Tác giả: Dạ Gia Đích Ly Trần 🥨Tuyệt thế sủng văn 1v1, nam chủ trước sau như một, thể xác và tinh thần nam nữ chủ sạch sẽ. Toàn bộ hành trình rải đường cảm tình nam nữ chủ. 🥨Nhãn: Nhất kiến chung tình 🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧 Vô Dược thân là con người yêu thích sắc đẹp, nghe nói có một hệ thống cứu vớt nam thần, vì thế cô liền xin gia nhập. Tính toán cứu vớt nam thần. Nhưng tại sao hệ thống không nói cho cô, hắc hoá là cái gì? Tại sao cộng đồng nam thần đều có sở thích đáng sợ như vậy? Một lời không thích hợp liền bắt người? Hệ thống! Hệ thống! Tôi cảm thấy tôi muốn yêu cầu được cứu vớt!! 🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧🥧

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: