[Edit] Huyến lạn anh hào

Giới thiệu truyện:

- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm (nhưng nhẹ nhàng không quằn quại đâu), ngọt (và rất ngọt), HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Tình trạng bản dịch: lê lết ~ (Mình chỉ có bản raw đến bộ thứ 3 thôi trong khi truyện tới 8 quyển...) - Editor: Lạc Nhi - Beta: Tiểu Vi, White_lotus - Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Hướng Vũ Cảm ơn chị Mikannest đã chia sẻ bản raw và QT.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: