[Edit Hoàn - H] Lục Dư Thành mến Du Tích - Bàn Bàn Quất

Giới thiệu truyện:

🍒Tên truyện do editor tự đặt 🏵️Tên hàn việt: Nguyên lai nhĩ thị giá dạng đích pháo hữu 🏵️Tác giả: Bàn Bàn Quất - 胖胖橘 🏵️Nguồn convert: Reine Dunkeln | koanchay 🏵️Tình trạng - Convert: đã hoàn - 18 chương - Edit: bò lê lết 🏵️Ngày mở hố: 22-8-2020 🏵️Ngày lấp hố: 21-12-2020 🏵️Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, vườn trường, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, nữ chủ, 1v1 🍒Editor: Tịnh Uyển, Trầm Thủy 🍇- Bìa: design by Cielo 5th May ---------- ❌❌❌Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển var! ✔Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad: TinhUyenn 🦈Đây là bản edit thô, và nó không đúng 100% raw đâu nhen!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: