[EDIT] Hành Trình Tránh Thịt {np, xuyên không, hệ thống, H}

Đăng bởi: Tchiva

Cập nhật: 09-11-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ) Designer: Pun8999, XacUopCiu Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống Quyển 1 + 2 Tình trạng: drop Tình trạng edit: lăn, lê, bò, trườn :) Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh tiết thật tốt, nhưng tại sao đều thất bại? [WARNING] Đây là truyện sắc, siêu sắc còn np nữa nên bạn nào không đọc được thì cứ lướt nha. Đừng gạch đá ạ! Nói vậy thôi chứ welcome mấy sắc đã đến với nhà Va, chúc mấy sắc đọc truyện vui vẻ!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: