[Edit] GIẢ CHẾT CŨNG KHÔNG CỨU NỔI THẾ GIỚI - MẠC THẦN HOAN

Đăng bởi: TieuDaoThuQuan

Cập nhật: 18-01-2021

Tag:#kinhdi#đam


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Giả chết cũng không cứu nổi thế giới. Tên tác giả: Mạc Thần Hoan. Tag tác giả: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, chủ thụ, duyên trời tác hợp, cường cường, linh thần dị quái, 1×1, HE. Tag editor: Tự cho mình là Hắc Vô Thường, phúc hắc độc miệng, mất trí nhớ Minh Vương công × đột nhiên bị coi là Bạch Vô Thường, ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng, giả chết thụ. Tích phân: Tình trạng bản gốc: Đang viết. Tình trạng edit: Đang tích cực. Edit: Tiêu Dao Thư Quán. CP: Liệt Thần × Liên Hề.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: