[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Vĩnh Nhi, Tiểu Vũ, Linh Nhi Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần phục trung khuyển nuôi tiểu bánh bao, thuận tiện làm giàu luôn. Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HE Nhân vật chính: Từ Từ Niên, Cù Thành Nhân vật phụ: Từ Tân Niên, Đổng Phong Thể loại: đam mỹ, đô thị, phản trọng sinh*, hào môn thế gia, hắc bang, cường cường, sinh tử văn, chủ thụ. *Phản trọng sinh: có thể hiểu là nhân vật phụ trọng sinh trở lại cướp hết hào quang của nhân vật chính.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: