[EDIT] DỊ THẾ THẦN CẤP GIÁM THƯỞNG ĐẠI SƯ - THỜI KÍNH

Giới thiệu truyện:

DỊ THẾ THẦN CẤP GIÁM THƯỞNG ĐẠI SƯ Tác giả: Thời Kính Edit: Tiểu Tiện Nhân @sa_lamon CP: Từ bi phật tu công x Lòng dạ ngoan độc tiện nhân thụ. Thể loại: Xuyên không, chủ thụ, tu chân, hài, ngược, bàn tay vàng, cường cường, 1x1, HE Nhân vật chính: Đường Thời ( thụ ) Nhân vật phụ: Thị Phi( công ), Doãn Xuy Tuyết, Thang Nhai, Tần Khê, Phượng Tiêu, Tiểu Nhị, Thần Sách, Ứng Vũ, Chương Huyết Trần, Lục Từ... Ảnh bìa của: weibo.com/wudadan123 Văn án: Học tra [1] Đường Thời ôm theo cuốn "Bách khoa toàn thư giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn" xuyên qua thế giới tu chân, nghiên cứu ra phương pháp thưởng thức thơ từ mới. Lạnh không? Ca đây lắp cho cưng cái điều hòa nha: "Sàng tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng sương[2]." - Cả một nhà ôm áo bông, ngay giữa mùa hè lạnh đến ngu người. Ngươi có tiền? Ca ca mua cho ngươi ít rượu nha: "Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu, Hô nhi tướng xuất hoán mỹ tửu [3]" - Đại thổ hào ở dị thế ôm cái bình vỡ khóc ra máu. Muốn giết ta? Ca ca ném cho ngươi chiêu này: "Xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm [5]." - Số báo đặc biệt đây! Đệ nhất cao thủ đại lục đột tử tại Di Hồng Viện! [Quần chúng: Đáng khen! Thủ đoạn ngâm thơ của nhân vật nam chính quá tuyệt vời!] Lấy ý cảnh trong thơ từ để tạo ra ảo cảnh, lấy nhãn tự trong thơ từ để tạo ra đao kiếm, thuật pháp! Đạo thơ Trung Hoa ta quá ư hùng tráng, một quyển thơ từ cũng đủ tung hoành thiên hạ! Chẳng quản ngươi là tiên, phật, yêu, ma, chỉ một câu thơ, toàn bộ chết sạch! [1] Học tra: ngôn ngữ mạng, chỉ những ngư

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: