[EDIT đam] Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng phá vỏ

Giới thiệu truyện:

Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nở Tác giả: Nhược Ương Quân Tag: đam mỹ, hiện đại, ma huyễn, linh dị, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, 1x1, HE. Bản gốc hoàn 66 chương + 5 PN Kể chuyện: An (4)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: