[EDIT đam] Hướng dẫn công lược người cá mất trí nhớ (hoàn)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lâu Bất Nguy 楼不危 Thể loại: danmei, 1x1, HE, sinh tử, kỳ huyễn, ma huyễn, hào môn thế gia, điềm văn, chủ thụ. Bản gốc: Hoàn 87 chương + 1 phiên ngoại Kể chuyện: An (3)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: