[EDIT/CAOH,NP] NHÂN THÊ SA ĐỌA (hoàn)

Giới thiệu truyện:

- Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn - Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, cao H, np, thô tục - Số chương: 3 - Tình trạng: Đã hoàn - 📌📌 CẢNH BÁO 📌📌 Truyện sử edit sử dụng từ ngữ thô tục 👉 Không hợp mời ra khỏi 💢💢 Lưu ý: không REUP, không CHUYỂN VER nha mọi người :))

Danh sách chương: