𝒋𝒂𝒆𝒎𝒋𝒆𝒏 | 𝕲𝖎ế𝖙 𝖙𝖍ầ𝖓

Giới thiệu truyện:

𝙺𝚒𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚘𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍, 𝚜𝚠𝚎𝚊𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚎𝚊𝚛𝚜 ... Na Jaemin- god of Flu, Death and Disease. Lee Jeno - a doctor. by. 邪色黑猫 (Mèo Đen) fr. 01.2020 ...

Danh sách chương: