Đừng nhìn, Anh đầu hàng

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thường Đông Nguồn: lustaveland.com Thể loại: HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Sủng, Thanh xuân vườn trường, 1Vs1, Nguyên sang, Sạch, Song xử. Tổng chương: 56C + 9NT Editor: [L.A]_Chianti Designer: [L.A]_SẮC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: