[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Giới thiệu truyện:

"Đôi mắt đẹp, ám ảnh của hắn..."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: