[Drahar] Người đến nhưng chẳng thể ở lại

Giới thiệu truyện:

"nếu chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau hơn, anh chờ em lâu hơn, em chờ anh lâu hơn, hẳn là hai chúng ta đã thành một đôi..."

Danh sách chương: