[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ninh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: