( Đồng nhân) Hunter x Hunter

Đăng bởi: Miyuki-chan1827

Cập nhật: 24-05-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện lần đầu làm nên nương tay, mình không thích ngôn tình nên không cho, sẽ cho một nhân vật phản diện(bánh bèo) xuyên không, không hay cứ ném đá nha

Danh sách chương: