[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo Thạch

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân VolHar Tác giả: ??? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Bò lết trường Convert: lanshangyue Edit: Ốc Công Túa Tầm mình sẽ cố 2 ngày 1 chương nha cả nhà i. Vì mình edit nên chỉ đảm bảo từ 80 - 90% thôi, không cam đoan đúng hết nha. Với lại mình thấy có nhà nhận edit bộ này nhưng chỉ edit văn án rồi ngưng khá lâu nên mình quyết định làm luôn bộ này. Mong mọi người ủng hộ nhé.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: