[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch Đầu

Giới thiệu truyện:

Tên khác: Hòa Thuận. "Em là Thạch ma pháp sư!" "Tức là đá à?" "Đúng ạ." "Thảo nào lại cứng đầu đến thế!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: